Επιλογή Σελίδας


Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Αντιπεριφέρεια Λευκάδας) στο πλαίσιο της πράξης «AI SMART» οργανώνει συνάντηση την Τρίτη 10 Οκτώβρη στις 18.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Λευκάδας (Διοικητήριο) με τίτλο «ΔΙΚΤΥΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΝΤΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ».
Στους σκοπούς της συνάντησης περιλαμβάνονται η παρουσίαση της έρευνας των οικονομικών διαστάσεων του πρωτογενή και δευτερογενή τομέα που παράγουν και μεταποιούν τρόφιμα και προϊόντα, η διάγνωση των αναγκών και απαιτήσεων των επιχειρήσεων που παρέχουν διαμονή και φιλοξενία (ξενοδοχεία, εστιατόρια, είδη δώρων, τουριστικά είδη κλπ), και η αναζήτηση δέσμης προτάσεων τεχνικών και πολιτικών ώστε αφενός τόσο η ζήτηση όσο και η προσφορά να διευρυνθούν και αφετέρου να διασυνδεθούν οι δύο πλευρές με μια win- win κατεύθυνση, ξεκινώντας αυτόν τον «αέναο ενάρετο κύκλο μεγέθυνσης» που θα συμβάλει στην αναγέννηση της Λευκάδας.
Οι δράσεις δικτύωσης των επιχειρήσεων της Λευκάδας, είναι ένα μικρό τμήμα της πράξης «AI SMART port network and port services», π/υ 3.600.000,00€ στο πλαίσιο του οποίου η κύρια δράση αφορούσε την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» το οποίο και ολοκληρώνεται.
Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ