Επιλογή Σελίδας

 

Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, παρέδωσε drones, tablets και αντλίες άντλησης υδάτων σε Αστυνομία και Πυροσβεστική, για τη διαχείριση κινδύνων και την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες

Θα ακολουθήσει παράδοση αντίστοιχου εξοπλισμού και στο Λιμενικό Σώμα

 

Την παράδοση πολύτιμου εξοπλισμού (drones, tablets και αντλίες για άντληση υδάτων) σε Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων και Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων, αντίστοιχα, υπέγραψε την Τετάρτη 1η Νοεμβρίου 2023, στην Κέρκυρα, η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

 

 

 

Η παράδοση του εν λόγω εξοπλισμού έγινε στο πλαίσιο της υλοποίησης των υποέργων 13, 16 και 17 της Πράξης «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» με κωδικό MIS 5010951 ενταγμένης στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ιόνια Νησιά 2014-2020», με τη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αντίστοιχο Ταμείο (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ), από το οποίο λαμβάνεται η χρηματοδότηση της πράξης. Η Πράξη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014 – 2020», με αρχικό προϋπολογισμό 2.807.269 €, ο οποίος με απόφαση της Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Ρόδης Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, αυξήθηκε στο ποσό των 3.937.494,24 €. Η Πράξη «Λαέρτης – Καινοτόμο Επιχειρησιακό Σύστημα Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» ολοκληρώνεται την 31/12/2023.

 

Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός (24 drones, 200 tablets και 8 αντλίες άντλησης υδάτων σε Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό) παραχωρείται με στόχο την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων και της αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών των Σωμάτων Ασφαλείας, τη βελτίωση των επιχειρησιακών τους δυνατοτήτων, την παροχή καλύτερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών ασφαλείας στους πολίτες, την ανάληψη δράσεων και μέτρων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των Υπηρεσιών.

 

Η συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τα Σώματα Ασφαλείας συμβάλλει στην αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας, της προστασίας των πολιτών, του περιβάλλοντος και των υποδομών.

 

 

Ειδικότερα, τα υποέργα 13, 16 και 17, στο πλαίσιο των οποίων έγινε η παράδοση του σχετικού εξοπλισμού στα Σώματα Ασφαλείας, έχουν ως εξής:

 

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 13:

«Προμήθεια υλικών επιχειρησιακής ετοιμότητας φορέων Πολιτικής Προστασίας-Διακόσια (200) Tablets»  –  Προϋπολογισμός: 50.000 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 16:

«Προμήθεια υλικών επιχειρησιακής ετοιμότητας φορέων Πολιτικής Προστασίας-Είκοσι τέσσερα (24) ΣμηΕΑ (Drones)»  –  Προϋπολογισμός: 86.400 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 

 • ΥΠΟΕΡΓΟ 17:

«Προμήθεια υλικών επιχειρησιακής ετοιμότητας φορέων Πολιτικής Προστασίας-Οκτώ (08) Αντλίες για άντληση υδάτων»  –  Προϋπολογισμός: 12.000 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 

 

Αναλυτικά, ο εξοπλισμός παραδόθηκε ως εξής:

 

 • Παραχωρούνται προς χρήση στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, χωρίς καταβολή μισθώματος:

 

 1. Ογδόντα (80) τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets), η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε είκοσι (20) τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 1. Οκτώ (08) τεμάχια ΣμηΕΑ (drones) – εναέρια, η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε δύο (02) τεμάχια ΣμηΕΑ (drones) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

 

 • Παραχωρούνται στην Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση Ιονίων Νήσων χωρίς καταβολή μισθώματος:

 

 1. Εξήντα (60) τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets), η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 1. Οκτώ (08) τεμάχια ΣμηΕΑ (drones) – εναέρια, η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε δύο (02) τεμάχια ΣμηΕΑ (drones) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
 1. Οκτώ (08) τεμάχια αντλίες (πετρελαίου) για την άντληση υδάτων, η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε δύο (02) τεμάχια αντλίες για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

 

 

Σημειώνεται ότι αντίστοιχος εξοπλισμός θα παραδοθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και στην 3η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος ως εξής:

 

 1. Εξήντα (60) τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets), η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) τεμάχια ηλεκτρονικού εξοπλισμού (tablets) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 1. Τέσσερα (04) τεμάχια ΣμηΕΑ (drones) – εναέρια, η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε ένα (01) τεμάχιο εναέριο ΣμηΕΑ (drone) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
 1. Τέσσερα (04) τεμάχια ΣμηΕΑ (drones) – υποβρύχια, η κατανομή των οποίων αντιστοιχεί σε ένα (01) τεμάχιο υποβρύχιο ΣμηΕΑ (drone) για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.