Επιλογή Σελίδας

Ακολουθεί η Περίληψη & η Απόφαση:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 936-60/2023
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 2Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΊΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23 TOY N.5046/2023 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024.