Επιλογή Σελίδας

Στις Βρυξέλλες συνεδριάζει στις 13 & 14 Νοεμβρίου η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου (High Level Group) για το μέλλον της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2027.

Τα μέλη της Ομάδας έχουν επιλεγεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προσωπικό επίπεδο (a titre pernonel) και όχι ως εκπρόσωποι φορέων, οργανισμών, κλπ μεταξύ αυτών και η πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.

Οι εργασίες της Ομάδας άρχισαν τον Ιανουάριο 2023 και θα ολοκληρωθούν με την παράδοση της μελέτης και των πορισμάτων τους τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2024.

 Τα ευρωπαϊκά όργανα συζητούν ήδη για την επόμενη περίοδο της περιφερειακής πολιτικής μετά το 2027 με πολλούς προβληματισμούς πάνω στο τραπέζι.

Η απόσταση ανάπτυξης μεταξύ των Περιφερειών μεγαλώνει αντί της σύγκλισης η οποία αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέες προκλήσεις δημιουργούν νέες ανάγκες όπως η κλιματική κρίση και η αντιμετώπισή της, οι συνέπειες της πανδημίας covid-19, οι πιθανές νέες υγειονομικές κρίσεις, η αλληλεγγύη στις κατεστραμμένες περιοχές από εμπόλεμες συρράξεις, πίεση μεταναστευτικών ροών, διεύρυνση με την ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων και την προετοιμασία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας, χώρες με τεράστιες ανάγκες.

Οι εισρέουσες χώρες στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό επιζητούν καλύτερη και γρηγορότερη απόδοση των διατιθέμενων πόρων για την περιφερειακή συνοχή της Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα συνηγορούν στην προετοιμασία της νέας εποχής για την πολιτική συνοχής της Ευρώπης, με κεντρικό πυρήνα την ανάπτυξη των Περιφερειών.

“Χρειαζόμαστε μια δυνατή και αποτελεσματική περιφερειακή πολιτική και μετά το 2027”, δηλώνει η Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου η οποία υποστηρίζει την σημασία της διαχειριστικής και λειτουργικής επάρκειας της τοπικής αυτοδιοίκησης, θέμα το οποίο ιδιαίτερα θα συζητηθεί στην συνεδρίαση της 13ης και 14ης Νοεμβρίου.

“Πρέπει να γίνει προϋπόθεση για την διαχείριση ευρωπαϊκών πόρων η αξιοπιστία και ποιότητα των θεσμικών οργάνων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο αλλά και η διαχειριστική ικανότητά τους με όλες τις σύγχρονες παραμέτρους. Πρέπει επίσης και η τεχνική βοήθεια που προσφέρεται στους δικαιούχους των πόρων του ΕΣΠΑ και όλων των διαρθρωτικών Ταμείων να προσαρμοσθεί στην παραπάνω προϋπόθεση”, τονίζει η απερχόμενη Περιφερειάρχης.