Επιλογή Σελίδας

Την πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση είχε ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Γιάννη Τρεπεκλή με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Ιονίων Νήσων, τον Ομότιμο Καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νίκο Βαρότση. Συζητήθηκαν τα ζητήματα του ρόλου του συμβουλίου ως γνωμοδοτικό όργανο της πορείας του επιχειρησιακού προγράμματος της έξυπνης εξειδίκευσης. Συμφωνήθηκε η αναβάθμιση του ρόλου του ΠΣΕΚ και η συνεργασία σε ένα ευρύτερο πεδίο θεμάτων καθώς ο κ. Βαρότσης είναι Κερκυραίος στην καταγωγή του. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου Καθηγητής κ. Ανδρέας Φλώρος που επισήμανε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία με το συμβούλιο έρευνας και καινοτομίας με σκοπό την ευρύτερη ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας σε όλα τα Ιόνια Νησιά.