Επιλογή Σελίδας

Προκήρυξη της Υπουργού Εσωτερικών και του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών, με την οποία ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα, της 9ης Ιουνίου 2024, καθώς και η αριθμ. πρωτ. 39142/30-04-2024 διόρθωση αυτής.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ