Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονίων Νήσων (ΑΝΑ.Σ.ΙΟΝ) – Επιτυχής καταχώρηση πρότασης

Η πρότασή σας έχει καταχωρηθεί επιτυχώς!

Πλέον απομένει η έγκριση δημοσίευσής της από τους υπεύθυνους επικοινωνίας του Συνεδρίου,
ώστε να συμπεριληφθεί & να εμφανίζεται στη σελίδα υποβληθέντων προτάσεων ανά θεματική ενότητα.

<< επιστροφή στη σελίδα του Συνεδρίου