Επιλογή Σελίδας

Επιτροπή Ισότητας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Σύσταση, έργο & δημοσιότητα

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (απόφαση Περιφερειάρχη)

Διατίθεται μέσω του συστήματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, με ΑΔΑ 6Ι2Υ7ΛΕ-ΨΧ7.

 

Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ)

ΦΕΚ 661 Β, 22/02/2021 (απόφαση αρ. 3)