Επιλογή Σελίδας

Δημοψήφισμα 5 Ιουλίου 2015

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε όλη την Περιφέρεια, επισκεφθείτε τη διεύθυνση pin.gov.gr/referendum2015.

Παρατίθενται οι αποφάσεις καθορισμού εκλογικών τμημάτων – καταστημάτων ψηφοφορίας,