Επιλογή Σελίδας

Εκλογές 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Για το σύστημα μετάδοσης & παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση pin.gov.gr/ekloges.

Παρατίθενται οι αποφάσεις καθορισμού εκλογικών τμημάτων – καταστημάτων ψηφοφορίας,

Παρατίθενται η προκήρυξη συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων και η προκήρυξη συνδυασμών κομμάτων και συνασπισμών κομμάτων-Ετεροδημοτών για την εκλογική περιφέρεια Κέρκυρας