Επιλογή Σελίδας

Αποφάσεις Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας & Επιστημών

Αποσπάσματα από το αριθμ. 15/05-08-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθ. Απόφασης 75/05-08-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σαρακηνάδου Αριθ. Απόφασης 76/05-08-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 14/29-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 29ης Ιουλίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθ. Απόφασης 70-14/29-07-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου με τίτλο... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 13/25-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 25ης Ιουλίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθμ.Απόφασης 58-13/25-07-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων της Π.Ε. Λευκάδας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 12/13-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Ιουλίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Πρακτικό 12ης Συνεδρίασης ( ΜΗ... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 11/4-07-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 4ης Ιουλίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθμ.Απόφασης 52-11/4-07-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συνδιοργάνωση εκδήλωσης αθλητικού – ψυχαγωγικού χαρακτήρα  της... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 10/30-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 30ης Ιουνίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθμ.Απόφασης 48-10/30-06-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με το “SEVEN FESTIVAL» Κέρκυρας... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 9/13-06-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 13ης Ιουνίου 2016 Ακολουθούν οι Αποφάσεις: Αριθμός Απόφασης 47-9/13-06-2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συνδιοργάνωση της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου πολιτιστικών εκδηλώσεων με... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 8/27-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 27ης Mαϊου  2016 Ακολουθούν οι αποφάσεις : Αριθμ.Απόφασης 35-8/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας με τον... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 7/16-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της 16ης Απριλίου 2016 Ακολουθούν οι αποφάσεις Αριθμ.Απόφασης 33-7/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με την Καλλιτεχνικών... Διαβάστε Περισσότερα

Αποσπάσματα από το αριθμ. 6/9-05-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

Αποφάσεις της Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της  9ης  Μαϊου 2016 Ακολουθούν οι αποφάσεις Αριθμ.Απόφασης 32-6/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων της Π.Ε Λευκάδας με Γυμναστικό Σύλλογο... Διαβάστε Περισσότερα