Επιλογή Σελίδας

Κτηνοτροφία

Άδεια Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης της Κατηγορίας 1 του Ν. 4056/2012 – Βαλλιανάτου Σοφίας του Γερασίμου

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 6ΨΠΒ7ΛΕ-Θ2Χ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία. Διαβάστε Περισσότερα

Άδεια Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης (Συστέγαση) της κατηγορίας 3 του Ν. 4056/2012 – Κουμαριώτη Νικόλαου του Γερασίμου & Κουμαριώτη Γεράσιμου του Λάμπρου.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΖΡ07ΛΕ-ΨΛΘ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία. Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση Άδειας Κτηνοτροφικής Εγκατάστασης Κατηγορίας 3 – Τσουδή Παύλου του Αναστασίου.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 63Ε97ΛΕ-1ΞΝ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία. Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 4.1.1. ΚΑΙ 4.1.3 “ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ” ΤΟΥ Π.Α.Α. 2014-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ 4302) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗ Γ. του Ε.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 73ΥΡ7ΛΕ-ΟΓΒ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον κ. ΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟ Ν. του Δ.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 7ΝΓΝ7ΛΕ-ΦΕΦ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα

Χορήγηση άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στην κα. Μοσχοπούλου Μ. του Α.

Η άδεια διατίθεται δημοσιευμένη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ ΩΤ0Δ7ΛΕ-ΖΦΤ. Επίσης, διατίθενται & τα σχετικά με την ανωτέρω άδεια αρχεία.... Διαβάστε Περισσότερα