Πρόσκληση 11ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 6 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση 10ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 2 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση 5ης Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 20 Απριλίου 2018

Πρόσκληση 4ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 23η Μαρτίου 2018

Πρόσκληση 2ης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Επιτροπής Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας και Επιστημών, 1η Μαρτίου 2018