Επιλογή Σελίδας

Π.Ε. Ζακύνθου

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ».

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΡΓΟ: «ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ». Π/Υ: 450.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 206531 Η... Διαβάστε Περισσότερα

Συμπληρωματική Προσωρινή Έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που αφορά την πιθανή υποβάθμιση- ρύπανση του υπεδάφους, σχετικά με διείσδυση πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου από φρεάτιο όμβριων υδάτων επί της οδού Φιλικών, πόλης Ζακύνθου

ΟΡΙΣΤΙΚΗ Έκθεση Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας  Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022». Π/Υ:  200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). 

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω του Εθνικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022». Π/Υ:  200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Α/Α  ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 206049 Η Περίληψη  Διακήρυξης  είναι... Διαβάστε Περισσότερα

Hλεκτρονικός Διαγωνισμός μέσω (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάθεση του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022».

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022». Π/Υ: 200.000,00€ (με το Φ.Π.Α.). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ : 205465 Η Περίληψη Διακήρυξης είναι διαθέσιμη στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ : 9Λ9Ω7ΛΕ-1ΟΤ Η Διακήρυξη είναι... Διαβάστε Περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟΥ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Με τις υπ’ αριθ. πρωτ.: 4587/763/17-01-2024 και 16955/3082/23-02-2024  αιτήσεις της προς το Τμήμα Βιομηχανίας, της Δ/νσης Ανάπτυξης, Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, Γενικής Διεύθυνσης Τουρισμού, Παραγωγής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, η εταιρεία... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο ελαιοτριβείο του Ελαιουργικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού Παντοκράτορα στον Παντοκράτορα Ζακύνθου

ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ έκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με: «Παράνομη καύση οικιακών αποβλήτων εντός οικοπέδου οικίας» από κάτοικο στης Δ.Κ. Καλλιπάδου της Δ.Ε Αρκαδίων του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε. Ζακύνθου».

Εκθεση έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου Διαβάστε Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ. πρωτ. 110659/20158/27/12/2023 (ΑΔΑ:ΨΧΠ97ΛΕ-ΓΣ1) Απόφασης Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας περί έγκρισης εφημεριών φαρμακείων της ΠΕ Ζακύνθου για το έτος 2024.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 110659/20158/27-12-2023 (ΑΔΑ:ΨΧΠ97ΛΕ-ΓΣ1) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κέρκυρας, σύμφωνα με το υπό στοιχεία (11) σχετικό και καθορίζεται ο αριθμός των φαρμακείων που διημερεύουν και διανυκτερεύουν στην ΠΕ Ζακύνθου... Διαβάστε Περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ έκτακτου περιβαλλοντικού ελέγχου που επέχει θέση Οριστικής Έκθεσης Ελέγχου τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με διείσδυση πετρελαίου στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Ζακύνθου με ελεγχόμενη περιοχή διείσδυσης τη οδό Φιλικών σε φρεάτιο όμβριων υδάτων εμπρόσθιων του ανοικτού δημοτικού θεάτρου Ζακύνθου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ  Διαβάστε Περισσότερα