Επιλογή Σελίδας

Περιβάλλον – Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΠΑΘΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ O.Ε.»που βρίσκεται στη θέση «ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ» του Δήμου ΠΑΞΩΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ : “ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ, ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΠΑΣΤΗΡΟΥΡΙΒΕΙΟΥ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΚΚ”, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Χ.ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στη θέση «ΑΛΩΝΟ-ΤΣΑΚΑΡΙΣΙΑΝΟ», Δ.Ε. ΣΑΜΗΣ, του Δήμου ΣΑΜΗΣ, Π.Ε.Κεφαλληνίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΣΑΜΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Διαβάστε Περισσότερα

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ Σ.Α ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΜΠΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΓΛΥΚΟΦΩΛΙΑ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Διαβάστε Περισσότερα

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΨΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – 3662-12-05-2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΜΕΛ_ ΣΑΥ ΜΕΛ_ ΦΑΥ ΜΕΛ_Α2 – ΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΛ_ΑΡΘΡΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΜΕΛ_ΕΤΕΠ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΓΑΡΙΤΣΑΣ ΜΕΛ_Τ1 –... Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» έκτασης <34.210,07m2 (υφιστάμενη) +54.580,40m2 (αιτούμενη) = 88.790,47m2>, με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Γ.ΒΟΥΤΟΣ –ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΒΕΕ», που βρίσκεται στη θέση «Καρβουνόλακος – Βραχίωνας» Τ.Κ. ΕΞΩ ΧΩΡΑΣ της Δ.Ε ΕΛΑΤΙΩΝ, του Δήμου Ζακύνθου, Π.Ε Ζακύνθου, που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2108607223, για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ίδρυση νέας μονάδας εκτροφής θαλασσινών ψαριών στη θέση ΒΔ της Νήσου Δρακονέρας, Εχινάδων Νήσων, Δήμου Ιθάκης, ΠΕ Κεφαλονιάς, επιφάνειας 15 στρεμμάτων, ετήσιας δυναμικότητας 146 τόνων, από μετεγκατάσταση τμήματος υφιστάμενης μονάδας στη θέση Βόρεια της Νήσου Καρλονήσι, με φορέα τη Νηρεύς Α.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα

Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ του έργου : “Mονάδα αποθήκευσης υγρών καυσίμων χωρητικότητας 2,499 κ.μ. με συνοδά έργα αντλητικές εγκαταστάσεις και αγωγούς μεταφοράς καυσίμων της εταιρίας ΙΟΝΙΑΝ ΟΙΛ που θα εγκατασταθεί στη θέση Λαγκαδά (εντός 20Ε 5Β), ΔΕ Αργοστολίου του Δήμου Αργοστολίου της ΠΕ Κεφαλληνίας ” που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2009377421 για γνωμοδότηση.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ Διαβάστε Περισσότερα