Το δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ζακύνθου Α.Μ.Κ, στο πλαίσιο ολοκλήρωσης του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Ζακύνθου, για την περίοδο 2014-2020, καλεί τους φορείς και τον τοπικό πληθυσμό στις διαβουλεύσεις, που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες μέρες, με σκοπό τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης τοπικής στρατηγικής ανάπτυξης, με τη μέθοδο του CLLD/LEADER, οι δράσεις της οποίας θα συγχρηματοδοτηθούν τόσο από το CLLD/LEADER, όσο και από άλλα Ευρωπαϊκά Ταμεία.

Θα γίνει διαβούλευση για το περιεχόμενο και τις δυνατότητες του προγράμματος CLLD/LEADER, τους δικαιούχους, τις κατηγορίες των έργων, τα ποσοστά ενίσχυσης, τις επιλέξιμες δαπάνες, έτσι ώστε να προκύψουν και να καταγραφούν απόψεις, ιδέες, λύσεις και προοπτικές ανάπτυξης, σε έργα που θα βελτιώσουν τη ποιότητα ζωής του τοπικού πληθυσμού και των επισκεπτών, καθώς και σε έργα που θα στηρίξουν την επενδυτική δραστηριότητα των υποψηφίων επενδυτών.

Για τον ολοκληρωμένο και επιτυχή σχεδιασμό του νέου προγράμματος, είναι απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων στις διαβουλεύσεις.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΣ ΩΡΑ
Με εκπροσώπους από Αθλητικούς, Περιβαλλοντολογικούς, Πολιτιστικούς, Κοινωνικούς Συλλόγους, από τον κλάδο του τουρισμού και της μεταποίησης του πρωτογενή τομέα.
Με τον τοπικό πληθυσμό, Ανοιχτή προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη Τρίτη 24 Οκτωβρίου 2017 Πνευματικό Κέντρο Ζακύνθου 19:30

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ ενημερωθείτε από τις επίσημες ιστοσελίδες:
της Περιφέρειας Ιονίου, του δήμου Ζακύνθου, του Επιμελητηρίου Ζακύνθου και τον τοπικό τύπο.

 

Για το
«δίκτυο ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ζακύνθου»
Ο πρόεδρος

Γεώργιος Συγούρος

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.