Λόγω αναγκαίων εργασιών, που πρέπει να γίνουν στην υπηρεσία μας και αφορούν αρχειοθέτηση μεγάλου αριθμού φακέλων από όλα τα τμήματα, η Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακή Ενότητας Κεφαλληνίας θα είναι κλειστή για το κοινό στις, 7-10-2014 (ημέρα Τρίτη).

Η υπηρεσία θα δεχτεί το κοινό κανονικά από Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.