ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    Ζάκυνθος 04.06.2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                             Αρ πρωτ: οικ. 59329/11605
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 49482/9678/08.06.2018 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ “VICTORIA ”
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Λεωφ. Δημοκρατίας 5 & Λ. Ζώη, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #750,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο ως άνω κατάστημα που δραστηριοποιείται στην πόλη της Ζακύνθου και συγκεκριμένα στην οδό Λεωφ. Δημοκρατίας 5 & Λ. Ζώη, διαπιστώθηκε ότι, το κατάστημα δεν διέθετε σε λειτουργία τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών- POS, κατά παράβαση του άρθρου 65 Ν. 4446/2016 και της παρ. 1 του άρθρου 1 της K.Y.A. 45231/20-4-2017.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #750,00# €.

- Η -
ΠΡΟϊΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.