Πληρωμή Διατροφικού επιδόματος Νεφροπαθών – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018