Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό της 26ης-10-2018 στην Ζάκυνθο, με διάρκεια σύμβασης έως την 26η-6-2019, ημερομηνία συμπληρώσεως οκτώ (8) μηνών από την επέλευση του εν λόγω γεγονότος:

  • Δύο (2) ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας
  • Ένας (1) ΠΕ Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός
  • Δύο (2) ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων
  •  Ένας (1) ΤΕ Συντηρητής Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • Ένας (1) ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής
  •  Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού ή ΤΕ Πληροφορικής
  •  Δύο (2) ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Πληροφορικής

 

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.