ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ  ΔΕΚΑ (10) ΑΤΟΜΩΝ  ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 26Ης .10.2018 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18342/3577/15-3-2019 (ΑΔΑ:Ω17Χ7ΛΕ-86Χ).

 1. ΤΕ  Επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Α) Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΒΟΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 2 ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ
 3 ΚΑΤΣΙΛΑΡΕΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
 4 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΒΕΡΟΝΙΚΗ
 5 ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 1 ΞΕΝΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ  ΜΑΡΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΟΠΤΩΝ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ

2. ΠΕ  Μηχανικός Περιβάλλοντος ή ΠΕ Περιβάλλοντος ή ΠΕ Μηχανολόγος Μηχανικός.

Α) Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο ένας (1) πρώτος:

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΣΥΓΓΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
 2 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 3 ΖΩΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 4 ΒΑΓΓΕΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΜΑΡΙΑ
 5 ΒΕΝΤΑΦΡΙΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 6

ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 1 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

3. ΠΕ  Πολιτικοί Μηχανικοί ή (σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων) ΠΕ Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων. 

 Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 2 ΖΑΡΚΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ
 3 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

4. ΤΕ  Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.

Α) Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο ένας (1) πρώτος:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΚΑΡΔΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 1 ΣΟΥΛΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

 

5. ΠΕ  Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής.

Α) Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο ένας (1) πρώτος:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
 2 ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 3 ΖΟΥΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
 4 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
 5 ΓΚΟΥΣΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 6 ΒΟΖΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 7 ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 1 ΧΟΝΔΡΟΝΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
 2 ΣΟΥΛΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ
 3 ΠΛΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΩΛΥΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ. ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

6. ΤΕ  Διοικητικού Οικονομικού ή ΤΕ Πληροφορικής.

Α) Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο ένας (1) πρώτος:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΖΕΡΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
 2 ΞΥΝΤΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ
 3 ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΟΥ ΜΕΛΕΝΙΑ

 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 1 ΛΑΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ:

1)    ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

2)    ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΩΛΥΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

7. ΔΕ  Διοικητικού Οικονομικού ή ΔΕ Πληροφορικής.

Α) Προκρίνονται και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
 1 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 2 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
 3 ΣΑΡΔΗ ΜΑΡΙΑ
 4 ΞΕΝΟΣ – ΚΛΩΝΑΡΑΚΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 5 ΓΕΡΟΝΥΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
 1 ΜΑΡΗ – ΚΟΝΤΟΣΤΑΥΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:  1) ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 2) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 3) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
 2 ΚΟΜΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΕΝ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:  1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 2) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

 

 

Η επιτροπή

 Τα μέλη:

  1)      Κώτση Άννα

 2)      Κλάδη-Ρίδη Τερέζα

 3)      Κωστάκης Γεώργιος

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.