Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 87-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση «Περιβαλλοντικής Μελέτης (Φάκελος), για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» (ΠΕΤ 1901027829).

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.