Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. Απόφασης: 81-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4 η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019.

Αριθ. Απόφασης: 82-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 4 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ΠΙΝ Οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 83-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πινάκων Μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019 – 2022 ΠΙΝ.

Αριθμ.Απόφασης 84-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης ΙΟΝ 75 «Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών (2 η έκδοση)» του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.

Αριθ. Απόφασης: 85-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας και του Δήμου Κέρκυρας για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κερκίδας στο στάδιο Πετριτή».

Αριθ. Απόφασης: 86-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΠΙΝ/ΠΕ Κέρκυρας , του Δήμου Κέρκυρας και του ΑΣ Θιναλιακού για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση χλοοτάπητα στο Γήπεδο Αχαράβης».

Αριθμ.Απόφασης 87-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση «Περιβαλλοντικής Μελέτης (Φάκελος), για την τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης περιβαλλοντικών Όρων της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Κεντρικής Κέρκυρας» (ΠΕΤ 1901027829).

Αριθ. Απόφασης: 88-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ιδιωτικοποίηση των Λιμανιών.

Αριθ. Απόφασης: 89-8/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης συνέχεια της από 12/09/2017 προηγούμενης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΜΗΡΟΥ – ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΘΑΚΗΣ, ΔΙΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΗΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ Η/Υ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΙΘΑΚΗ».

Αριθ. Απόφασης: 90-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφαλονιάς για τον Εκσυγχρονισμό, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων του γηπέδου Κεραμειών, της Δημοτικής Ενότητας Λειβαθούς.

Αριθ. Απόφασης: 91-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) Εχινάδων Νήσων καιν Αιτωλοακαρνανίας, των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, με Φορέα Διαχείρισης της την «Αναπτυξιακή Εχινάδων Νήσων και Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.».

Αριθ. Απόφασης: 92-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΕΤΕ Κ ΑΦΟΙ ΔΙΟΝΥΣΑΤΟΥ Ο.Ε., στη θέση Λιάκας εκτός ορίων οικισμού Σουλλάρων, στη Δημοτική Ενότητα Παλικής του Δήμου Κεφαλονιάς».

Αριθ. Απόφασης: 93-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναπροσαρμογή ποσών για οφειλές της υπό εκκαθάριση εταιρείας ΕΚΕΚ – ΤΑΚ Α.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 94-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Δήμου Λευκάδας, για την υλοποίηση του έργου: «Ανασκαφή και Ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Λευκάδας – Β ́φάση».

Αριθ. Απόφασης: 95-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – ΠΕ Κεφαλληνίας & Ναυταθλητικού – Εκπολιτιστικού Ομίλου Ληξουρίου ΝΕΟΛ.

Αριθ. Απόφασης: 96-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: 2 η Τροποποίηση – Συμπλήρωση Ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Λευκάδας), οικονομικού έτους 2019.

Αριθ. Απόφασης: 97-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Άμεση Λύση στη Δυσλειτουργία του Νοσοκομείου Κεφαλονιάς.

Αριθ. Απόφασης: 98-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Ίδρυση λειτουργία Υδατοδρομίου στο Λιμένα Λευκάδας (ΠΕΤ 1903069324).

Αριθ. Απόφασης: 99-8/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας με την επωνυμία “SAINT GEORGE PALACE”, 4****, τελικής συνολικής δυναμικότητας 212 κλινών, με τα συνοδά/υποστηρικτικά αυτού έργα, εντός γηπέδου εμβαδού 10.139,85 τ.μ., στη θέση «Άγιος Γεώργιος», Τοπικής Κοινότητας «Πάγων», Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου, Δήμου Κέρκυρας, ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΔΗΜΑΝΤΙ Α.Ε.»

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.