Ακολουθούν η Περίληψη & οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 104-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Επικύρωση των πρακτικών της 11ης και 12ης Συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων

Αριθμ.Απόφασης 105-10/2019
Αριθ. Απόφασης: 105-10/2019 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 5η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 – Τροποποίηση Κατανομής Υποέργων Έργων ΠΔΕ.

Αριθμ.Απόφασης 106-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν Οικονομικού έτους 2019.

Aριθμ.Απόφασης 107-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ¨Αποκατάσταση βλαβών στην κοινοτική αίθουσα Αγ. Ματθαίου.

Aριθμ.Απόφασης 108-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ” προυπ.60.000,00 €.

Αριθμ.Απόφασης 109-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για το έργο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ,ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ Ε/Ο ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΕΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ” προυπ. 420.000,00 €.

Αριθμ.Απόφασης 110-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υφιστάμενου Ξενοδοχείου με διακριτικό τίτλο «Εσπερίδες» φερόμενης ιδιοκτησίας Κατωπόδη Ελευθερίου και Σίμου Δημητρίου, κατηγορίας 4**** , δυναμικότητας 150 κλινών, εντός γηπέδου εμβαδού 11.128,73 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση «Λέσα» του Δήμου Μεγανησίου, Ν. Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 111-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΑΦΟΙ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ο.Ε., στη θέση Χαλικερή εκτός ορίων οικισμού Αγίας Ειρήνης, στη Δημοτική Ενότητα Ελειού-Πρόννων του Δήμου Κεφαλονιάς».

Αριθμ.Απόφασης 112-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: Υφιστάμενη μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, ιδιοκτησίας της εταιρείας Χ.
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., στη θέση Έλαφος εκτός ορίων οικισμού Χαλιωτάτων, στη Δημοτική Ενότητα Σάμης του Δήμου Κεφαλονιάς.

Αριθ. Απόφασης: 113-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Π.Ι.Ν./ Π.Ε. Κέρκυρας του Δήμου Κέρκυρας & του Πολιτιστικού Συλλόγου Αυλιωτών.

Αριθ. Απόφασης: 114-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/ Π.Ε. Λευκάδας και Δήμου Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης: 115-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για την ΕΡΤ Ζακύνθου.

Αριθ. Απόφασης: 116-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μονάδα παρασκευής έτοιμου σκυροδέματος και λοιπών βοηθητικών εγκαταστάσεων στη θέση«ΡΙΓΑΝΗ» Τ. Κ. Βαθέως του Δήμου Μεγανησίου ιδιοκτησίας Αφοί Πολίτη Ο. Ε.».

Αριθ. Απόφασης: 117-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τοποθέτηση σημάτων στην περιοχή της κοινότητας Μαγαζιών του Δήμου Παξών.

Αριθ. Απόφασης: 118-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ̈Κατασκευήαίθουσας γυμναστικής & αποδυτηρίων στο Δημοτικό Γήπεδο Νυμφών.

Αριθ. Απόφασης: 119-10/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στο έργο CIVITAS DESTINATIONS.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.