ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος 17.05.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               Αρ πρωτ: οικ. 42502/8134
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ,
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 41426/7937/15.05.2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Αφοι Ζούγρα Ε.Π.Ε.
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Αμπελόκηποι, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #2.000,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο σούπερ μάρκετ «ΖΟΥΓΡΑΣ» που
δραστηριοποιείται στην περιοχή Αμπελοκήπων Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι σε τιμολόγιο του Βασιλείου Ιωαν. Παπαγεωργίου (Εμπόριο οπωροκηπευτικών – Κεντρική Λαχαναγορά Πατρών), δεν αναγραφόταν ο αριθμός παρτίδας εισαγωγής, σε πατάτες Αιγύπτου και κρεμμύδια Ισπανίας, κατά παράβαση της παρ. 3Δ του άρθρου 30 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4Γ του ιδίου άρθρου. Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #2000,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός με βαθμό Α’

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.