Ακολουθούν Θέματα ΕΗΔ,  Επερωτήσεις,  Θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΕΗΔ

ΘΕΜΑ 1ο ΕΗΔ : Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 με τίτλο «Ενίσχυση της λειτουργίας ΠεΠΚΕ Π.Ι.Ν.» της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Π.Ι.Ν.» με Κωδικό ΟΠΣ 5034803.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Κοιν.Πολιτικής, κ.Αλέκος Μιχαλάς

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Για την απαγόρευση καθαρισμού εντός και εκτός οικισμού από την Δασική Υπηρεσία.
Επερωτών : O επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”, κ.Θ.Γουλής
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Για τη μη εφαρμογή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων στη Ζάκυνθο.
Επερωτών : Ο επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση”,κ.Θ.Γουλής

 

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 2o: 6η Τροποποίηση Προσχεδίου Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019
Εισηγητής:Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 3ο: 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν. Οικονομικού Έτους 2019.
Εισηγητής:Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4

ΘΕΜΑ 4ο: 3η Τροποποίηση Προγράμματος Προμηθειών για την Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής:Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση έκθεσης επί του Απολογισμού – Ισολογισμούτης χρηματικήςδιαχείρισης Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Οικον. Έτους 2015.
Εισηγητής:Ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Οικονομικών και Διοίκησης κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 2
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 3
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 4
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 5
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 6 – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ pdf

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Εταιρίας Χρυσός Ήλιος με διακριτικό τίτλο ́ ́GOLDEN SUN ́ ́ κατηγορίας 4* αστέρων, που αφορά την λειτουργική ενοποίηση δύο ξενοδοχειακών μονάδων, εντός ενιαίου γηπέδου, συνολικού εμβαδού 20,053,10 τ.μ. και συνολικής δυναμικότητας 289 κλινών, που βρίσκεται στη θέση «Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου εντός των περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Δ.Δ. Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – Δ. Ζακύνθου Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση για Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την λειτουργία υφιστάμενου ξενοδοχείου, φερόμενης ιδιοκτησίας της Ανώνυμης Ξενοδοχειακής και Τουριστικής Εταιρίας ΣΟΥΠΙΟΣ ΑΞΤΤΕ με διακριτικό τίτλο ́ ́ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ́ ́ κατηγορίας 3 * αστέρων, δυναμικότητας 107 κλινών, εντός γηπέδου εμβαδού 8.621,66 τ.μ που βρίσκεται. στη θέση «Λούρος», στη ζώνη Τ1 του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, εντός περιοχών του Δικτύου Natura 2000 και εκτός ορίων οικισμού Τ.Κ. Καλαμακίου – Δ.Ε. Λαγανά – Δήμου Ζακύνθου Π.Ε.Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου κ. Ελευθέριος Νιοτόπουλος.

ΘΕΜΑ 8ο: Γνωμοδότηση για την λειτουργική ενοποίηση δύο όμορων ξενοδοχείων σε ένα ενιαίο τουριστικό συγκρότημα συνολικής δυναμικότητας 407 κλινών με διακριτικό τίτλο ̈ 3ΘΕΡΕΤΡΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΑΡΚΟ_ AQUALANDRESORT ̈ με αναβάθμιση κατηγορίας από 3* σε 4*, σε γήπεδο συνολικής επιφάνειας 35.091,84 τ.μ. στη θέση Άγιος Ιωάννης Παρελίων Π.Ε. Κέρκυρας Περιφερείας Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής:Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κέρκυρας κ. Νικολέττα Πανδή.

ΘΕΜΑ 9ο: Κάλυψη δαπάνης για τη συμμετοχή των τέκνων του προσωπικού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ε. Κεφαλονιάς και Ιθάκης), σε Παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2019.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης κ. Παναγής Δρακουλόγκωνας.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση ανάθεσης έργου με τίτλο “Επείγουσες εργασίες συντήρησης και έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας Π/Γ “ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ” με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 §2γ.
Εισηγητής:Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.