ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               Ζάκυνθος 03.07.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                        Αρ πρωτ: οικ. 57693/11028
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

 

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 57251/10897/02.07.2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Εστιατόριο «Βonanza»
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Λαγανά, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #500,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ζακύνθου, στο ως άνω κατάστημα που δραστηριοποιείται στην περιοχή Λαγανά Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι το κατάστημα διέθετε τιμοκατάλογο μόνο στην αγγλική γλώσσα και όχι στην ελληνική, κατά παράβαση της παρ. 1Α του άρθρου 70 της αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 4Β του ιδίου άρθρου, της προαναφερόμενης K.Y.A.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #500,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α’

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.