ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Ζάκυνθος 02.07.2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                             Αρ πρωτ: οικ. 57198/10890
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 ».
ΣΧΕΤ. : Η με αριθμ. πρωτ. 56769/10822/01.07.2019 Πράξη Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.
Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Εστιατόριο «Αpollo»
Δ/ΝΣΗ OΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : Aλυκές, Ζάκυνθος
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.500,00 €#
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από ελεγκτές της Υπηρεσίας Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας) στο ως άνω κατάστημα που δραστηριοποιείται στην περιοχή Αλυκές Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι, δεν διέθετε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS), κατά παράβαση της παρ. 1 του άρθρου 1 της Κ.Υ.Α. 45231/20-4-2017: «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το αρθρ. 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)», η οποία επιφέρει κυρώσεις σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της προαναφερόμενης K.Y.A.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.500,00# €.

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α’

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.