Στις 22-08-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: ΩΔΕΧ7ΛΕ-ΦΕΨ) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €), στην επιχείρηση “Trocolo” καφέ μπαρ Φατούρας Παναγιώτης, με έδρα τα Σύβοτα Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) άρθρο 76 ήτοι: μη τήρηση βιβλίου παραπόνων πελατών

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.