Στις 30-09-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (ΑΔΑ: 63ΦΣ7ΛΕ-ΦΜ1) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση “NV” Καφετέρια – Εστιατόριο Βρεττού Αθηνά στη Νικιάνα Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) και συγκεκριμένα των άρθρων 76, και 70 παρ. 1Β, που αφορούν αντίστοιχα: α) τη μη τήρηση του φύλλου διαμαρτυρίας και β) τη μη τήρηση τιμοκαταλόγου για άτομα για αναπηρία (Α.με.Α.).

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.