Πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου έτους 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.