Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αριθ. απόφασης: 229-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπήν χορηγημάτων καθαριότητας για την αντιμετώπιση του καθαρισμού των υπηρεσιών της ΠΕ Ζακύνθου.

Αριθ. απόφασης: 230-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο.

Αριθ. απόφασης: 231-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αντιπλημμυρική προστασία στην Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Αριθ. απόφασης: 233-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού, με διάρκεια σύμβασης δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Αριθ. απόφασης: 234-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για ΜΠΕ του έργου : Εγκατάσταση Σταθμού Ξηράς Σταθερής Τηλεφωνίας ΟΤΕ Α.Ε. με κωδική ονομασία <<Καμπί ΑΔ 0520029. Αριθ. απόφασης: 235-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η αναστολή λειτουργίας δυο Πανεπιστημιακών τμημάτων σε Λευκάδα και Ληξούρι.

Αριθ. απόφασης: 236-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση παγίων κατ ́ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας για το έτος 2020 στην Π.Ε. Κέρκυρας.

Αριθ. απόφασης: 237-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων καθαριότητας στην Π.Ε. Λευκάδας για το έτος 2020.

Αριθμ.Απόφασης 238-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Θέσπιση παγίων επιδομάτων καθαριότητας για το έτος 2020 στις Π.Ε. Κεφαλληνίας και Ιθάκης.

Αριθ. απόφασης: 239-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Υφιστάμενο Κύριο Ξενοδοχειακό Κατάλυμα Κλασσικού Τύπου Κατηγορίας 2**, συνολικής δυναμικότητας 166 κλινών, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΛΟΡΕΝΤΖΟ Α.-Ε.Ξ.Τ.Ε., εντός γηπέδου εμβαδού 6.858,53 τ.μ., στη θέση «Λάσση» εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) Αργοστολίου, περιοχή 8Β, στην ομώνυμη Δημοτική Ενότητα του Δήμου Αργοστολίου».

Αριθμ.Απόφασης 240-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : 14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Π.Ι.Ν., έτους 2019.

Αριθ. απόφασης: 241-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης μουσειακού χώρου με τίτλο «επτανησιακή κεντητική από το χτες στο σήμερα στις 10/12/2019» από το Χαροκόπειο Εργαστήριο Απόρων Γυναικών και Κορασίδων.

Αριθ. απόφασης: 242-22/2019
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή επανάληψη της αριθμ ́ 209-20/23-10-2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με τίτλο ̈ Ορισμός εκπροσώπων στο «ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ – Π.Ε. ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ –ΔΗΜΩΝ».

Αριθ. απόφασης: 243-22/2019
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαμαρτυρία για την άδικη και καταχρηστική πειθαρχική δίωξη σε βάρος αιρετού εκπροσώπου των πυροσβεστών μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας Αρχιπυροσβέστη Κέκη Κων/νου.