Στις 31-12-2019, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 114870_17742/31-12-2019) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €), στην επιχείρηση κρεοπωλείο Παπαμάνος Κωνσταντίνος, που βρίσκεται στη Λευκάδα, Ηρώων Πολυτεχνείου & Κουτρουμπή, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) και συγκεκριμένα του άρθρου 20 παρ. 1., που αφορά: πώληση έτοιμου μη προσυσκευασμένου κιμά, κομμένου εκ των προτέρων.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.