Στις 07-01-2020, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 114939_17749 (2019)/07-01-2020) επιβλήθηκε πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), στην επιχείρηση πρατήριο καυσίμων Κτενά Χρύσω, που βρίσκεται στο Σπανοχώρι Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) και συγκεκριμένα του άρθρου 83 παρ. 3 & 4 που αφορά: μη ύπαρξη αεροδιαχωριστή στο σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου καυσίμου σε βυτιοφόρο, που χρησιμοποιούνταν για τη διανομή πετρελαίου για θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.