Ακολουθούν Θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: 1η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021.
Εισηγήτρια:Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ 2ο: 1η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της ΠΙΝ
Εισηγήτρια:Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής στήριξης του κληροδοτήματος “Μαρίας Μεταξάτου”.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.

ΘΕΜΑ 4ο: Αποκατάσταση της άνισης αντιμετώπισης του κλάδου των Σχολών Οδηγών, λόγω της εξαίρεσης τους από τα έκτακτα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης.
Εισηγητής: ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας, κ.Αλέξανδρος Αλεξάκης.

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός  εκπροσώπου   για  συγκρότηση  Επιτροπής  σύμφωνα με το άρθρο 35  Γενικό  Κανονισμό Λιμένα 20 ( Φ.Ε.Κ 444/8/1999) όπως  ισχύει.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης  κ. Σταύρος Τραυλός.
ΣΥNHMMENO

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός  εκπροσώπου   για  συγκρότηση  Επιτροπής  σύμφωνα με την αριθ. 2123/36/2001/19-10-2001 (ΦΕΚ 1438 Β’/2001) Υ.Α. με θέμα « Διαδικασία, τρόπος συγκρότησης, λειτουργίας και έκφρασης γνώμης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κεφαλληνίας & Ιθάκης κ. Σταύρος Τραυλός.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Οι φαρμακευτικές Ιδιότητες της Μαύρης Σταφίδας Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο επικεφαλής της παράταξης ¨ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά¨ κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.

ΘΕΜΑ 9ο: ΤΟ ΝΕΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων” κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΘΕΜΑ 10ο: Επαναπροσδιορισμός των Δασικών Χαρτών στα Ιόνια Νησιά και σύσταση Ομάδων Εργασίας  για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών”
Εισηγητής: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της παράταξης ‘’Επτανησιακή Πρωτοβουλία’’ κ. Ιωάννης Ροντογιάννης

ΘΕΜΑ 11o : Σχετικά με τους πρόσφατους βανδαλισμούς στην περιοχή του Ερημίτη
Eισηγητής : O επικεφαλής της παράταξης “Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα Ιόνια”, κ.Σπυρίδων Κοντομάρης

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.