Προκήρυξη (Περίληψη Διακήρυξης) συνοπτικού διαγωνισμού για την Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών του έργου «Αξιολόγηση της Πράξης» της Πράξης: “Περιφερειακή Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στα Ιόνια Νησιά” με Κωδικό ΟΠΣ

 

ΑΔΑ

ΑΔΑΜ

ΑΔΑ- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Διευκρινήσεις σχετικά με το συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου του Υποέργου 4 Αξιολόγηση της Πράξης

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.