Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωµατικό ψεκασµό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του ∆άκου της Ελιάς στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για τα έτη 2021, 2022, 2023

  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2021-2022-2023 ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑ 2021-2020-2023 ΚΗΜΔΗΣ
Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.