ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Ζάκυνθος : 22-7-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                               Αριθμ. Πρωτ.: οικ.57693/10042
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση αιτήσεως για ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου

ΣΧΕΤ : Το άρθρο 5 της Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-2005) όπως τροποποιήθηκε από την Υ. Α. ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684/Β/29-08-2016).

Με την από 22-06-2021 αίτηση του και μετά την συμπλήρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ο Διονύσιος Γκλαβάς , αιτείται την ανανέωση της με αριθμ. πρωτ. 39376/7514/19-07-2017 άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου, με την υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ.1093/274-1/09/ 15-04-2010 άδεια υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου, στο όνομά του με έδρα την περιοχή Δ.Δ Γαϊτανίου του Ν. Ζακύνθου και ΑΦΜ : 11701220 ΔΟΥ Ζακύνθου.
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο προς την αδειοδοτούσα Αρχή.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. /Α΄β

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.