Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αρ. αποφ. 108-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικύρωση πρακτικών της 20ης/24-10-2020, 21ης/14-11-2020, 22ης/27-11-2020, 23ης/19-12-2020 και 24ης/20-12-2020 συνεδριάσεων έτους 2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.

Αρ. αποφ. 109-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση για Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητα : «Υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ξενοδοχείου με την επωνυμία «DIVANI CORFU HOTEL».

Αρ. αποφ. 110-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΑ 2014ΣΜ58100000 ΤΗΣ ΣΑΜ 581 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ».

Αρ. αποφ. 111-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΚΕ 2016ΣΕ08220006 ΤΗΣ ΣΑΕ 082/2 του ΠΔΕ 2021 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021.

Αρ. αποφ. 112-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμμετοχή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων σε εκθέσεις προβολής τοπικών προϊόντων.

Aριθμ.Απόφασης 113-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Oρισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την διενέργεια ηλεκτρονικών εντολών πληρωμών στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-Π.Δ.Ε) του έργου PRONACUL-ADRION 2014-2020.

Αριθμ.Απόφασης 114-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Ορισμός εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για την έκδοση ηλεκτρονικών εντολών πληρωμών στο Ηλεκτρονικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (e-Π.Δ.Ε)Αρ. αποφ. 115-18/2021

Αρ. αποφ. 115-18/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση ψηφίσματος για τους κινδύνους των πυρκαγιών, οι τραγικές συνέπειές τους και οι επείγουσες προκλήσεις για την αντιμετώπισή τους.

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.