ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Ζάκυνθος: 07-09-2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ. 15949/2736
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π. Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας: 29100
Πληροφορίες: Ι. Θεοδόση
Τηλέφωνο: 2695360360
Email: iouliateo@pin.gov.gr

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση αιτήσεων για αλλαγή επωνυμίας και ανανέωση άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.

ΣΧΕΤ: Το άρθρο 5 της Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/16570/07-09-2005 (ΦΕΚ 1306/Β/16-09-2005) όπως τροποποιήθηκε από την Υ. Α ΔΥδρογ./Ε/Φ.5/οικ.182269 (ΦΕΚ 2684/Β/29-08/2016).

Με τις από: 02-03-2021 και 03-09-2021 αιτήσεις του Λίβου Διονυσίου του Θεοδώρου και μετά την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αιτείται την αλλαγή επωνυμίας της εταιρείας από «ΜΑΡΙΑ ΛΙΒΟΥ & ΥΙΟΣ Ο.Ε», σε «ΛΙΒΟΣ Α.Ε» και την ανανέωση της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 77167/14526/28-09-2017 άδειας διανομής εμφιαλωμένου υγραερίου.
Στην εν λόγω επιχείρηση βρίσκεται σε ισχύ η υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ.1087/244 14-07-2006 άδεια υπαίθριας αποθήκευσης φιαλών υγραερίου της Λίβου Μαρίας, με έδρα την περιοχή Δ.Δ. Πηγαδακίων του Ν. Ζακύνθου και ΑΦΜ: 998853576, ΔΟΥ Ζακύνθου.
Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση δίνεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεως από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο προς την αδειοδοτούσα Αρχή.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΟΦΙΑ ΘΕΟΔΟΣΗ
Αγρ. Τοπογράφος Μηχ. /Α΄β

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.