ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Ζάκυνθος 12.10.2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                 Αρ πρωτ: οικ.80584/13953
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ : « Ανάρτηση στο site της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων περίληψης Πράξης Επιβολής Προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013».
Σxετ. : Η με αριθμ. πρωτ. 79391/13736/11-10-2021 Απόφαση Επιβολής Προστίμου Ν. 4177/2013 της υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν. 4177/2013 να αναρτήσετε στο διαδικτυακό τόπο του φορέα μας, την παρακάτω περίληψη πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου :

ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ Ν. 4177 / 2013
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ : SUPER MARKET«CAVODORO»
Δ/ΝΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗΚΕ Η ΠΑΡΑΒΑΣΗ : ΚΑΛΑΜΑΚΙ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΕΠΙΒΛΗΘΕΝ ΠΡΟΣΤΙΜΟ : #1.000,00# €
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ : Ύστερα από έλεγχο που διενεργήθηκε από εντεταλμένους υπαλλήλους του Τμήματος Εμπορίου της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ζακύνθου στην ως άνω επιχείρηση, ευρισκόμενη στο Καλαμάκι Ζακύνθου, διαπιστώθηκε ότι, για αγορά τσιγάρων, η χρέωση κατά την πληρωμή με την χρήση τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής (POS), είναι υψηλότερη από την αναγραφόμενη, κατά παράβαση της παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. 91354/24-8-2017 (ΦΕΚ τ. Β’ 2983) Υπουργικής Απόφασης: «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)», που επιφέρει διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€), σύμφωνα με την παρ. 14γ του ιδίου άρθρου.

Για την παραπάνω παράβαση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο #1.000,00# €

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης

Σοφία Θεοδόση
ΠΕ Αγρ.Τοπ/φος Μηχ/κός
με βαθμό Α’

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.