Ξεκίνησε διαδικτυακή έρευνα στο πλαίσιο του διαπεριφερειακού στρατηγικού έργου «AI SMART – Andriatic Ionian Small Port Network (Δίκτυο Μικρών Λιμένων Ανδριατικής-Ιονίου)» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το οποίο υλοποιείται από την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, με την κατασκευή Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών στο Νυδρί.

Οι έρευνα  απευθύνεται σε Λιμενικές Αρχές, δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις, χρήστες της Μαρίνας και κάτοικους της περιοχής, και έχει ως στόχο την συγκέντρωση στοιχείων, που θα συμβάλλουν στον προσδιορισμό των λειτουργικών ποιοτικών προτεραιοτήτων της Μαρίνας Νυδρίου.

Πάρτε μέρος στη διαδικτυακή έρευνα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2021, καταθέτοντας τις απόψεις σας μέσω του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο σύνδεσμο:
https://kwiksurveys.com/s/90UhaQ1a

 

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.