Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από  04-05-2022  έως και  10-05-2022

Η Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στο σύστημα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ 97657ΛΕ-ΨΟΜ

Μπορείτε να κατεβάσετε την Αίτηση σε μορφή pdf

Think before you print!! Προτού εκτυπώσετε, σκεφθείτε αν πράγματι χρειάζεται, σκεφθείτε το περιβάλλον.