Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν Επερωτήσεις, Θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Τί θα πράξει η περιφερειακή αρχή για να εισπράξουν επιτέλους οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις τις επιχορηγήσεις ΕΣΠΑ;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η: Ποιά είναι η θέση της περιφερειακής αρχής για την κατάσταση στο ΑΧΙΛΛΕΙΟ; Συμφωνεί;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Ποιό είναι το σχέδιο της περιφερειακής αρχής για την αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας της Διεύθυνσης Μεταφορών στην ΠΕ Κέρκυρας;
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά» κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος.
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Η παράκαμψη Σκριπερού.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.   

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η : «ΜΠΑΛΛΟΣ», Κέρκυρα Οκτώβριος 2021. Σε ποιά φάση βρίσκονται, μετά από 7 μήνες, οι αποζημιώσεις και τα έργα αποκατάστασης από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την κυβέρνηση;
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 6η: Η διαρκής υπονόμευση του δημόσιου συστήματος υγείας και οι ευθύνες της Περιφέρειας.
Επερωτών: Ο ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος κ. Παναγιώτης Ποζίδης. 

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο: 4η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ  4ο: Εισήγηση περί αναγκαιότητας σύστασης ενιαίου και αυτοτελούς Υδατικού Διαμερίσματος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 5ο: Διατήρηση της έδρας Συμβούλου Εκπαίδευσης Νηπιαγωγών στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας.
Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγρ.Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος-Σωτήριος Κουρής

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027».
Εισηγητές: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τομέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την κατασκευή και λειτουργία των έργων ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου «Castello Bibelli (Mimbelli) στη Δ.Κ Κάτω Κορακιάνας, Δ.Ε Φαιάκων του Δήμου Κέρκυρας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) της επένδυσης «Castello Bibelli (Mimbelli).
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Χωροταξίας, κ. Σπυρίδων Ιωάννου.