Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Aριθμ.Απόφασης 83-15/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ-ΠΕΛΕΚΑ, ΔΕ ΠΑΡΕΛΙΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”

Αριθμ.Απόφασης 84-15/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας Ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης 80 στρεμμάτων λόγω μετατόπισης και αναδιάταξης με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας στην θέση “Λιβάδι” Δ.Αργοστολίου, ΠΕ Κεφαλληνίας με φορέα τα “ΙΧΘΥΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ΑΕ”.

Aριθμ.Απόφασης 85-15/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την τροποποίηση υφιστάμενης πλωτής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, θαλάσσιας έκτασης 60 στρεμμάτων, με παράλληλη αύξηση της δυναμικότητας στην θέση “Κόκκινος Βράχος”, Δ.Αργοστολίου, ΠΕ Κεφαλληνίας , με φορέα τα “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ Α.Ε”.

Αριθ. Απόφασης 86-15/15-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 87-15/15-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Αριθ. Απόφασης 88-15/15-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Αριθμ.Απόφασης 89-15/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Αριθ. Απόφασης 90-15/15-05-2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Αριθμ.Απόφασης 91-15/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 92-15/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ :  Πολιτιστικές εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.