Επιλογή Σελίδας

Στις 31-05-2022, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: 41880_5954/31-05-2022) επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500 €), στην επιχείρηση «ΥΙΟΙ Β. ΒΛΑΧΟΥ Ε.Ε.» ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με έδρα τη Λευκάδα, περιοχή οδός Αναπαύσεως, για παράβαση του άρθρου 1, παρ. 1 της ΚΥΑ αρ. 45231/2017 (ΦΕΚ 1445 Β’) ήτοι: μη αποδοχή πληρωμής με κάρτα.