Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν Επερωτήσεις, Θέματα:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

EΠΕΡΩΤΗΣΗ 1η: Ακάλυπτες εξακολουθούν οι επιχειρήσεις της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης από τις καταστροφές του Ιανού.
Επερωτών : Ο επικεφαλής της παράταξης “ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά”, κ .Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Ποια η θέση της ΠΙΝ στην υπόθεση της παράνομης αγοραπωλησίας του Ναυαγίου.
Επερωτών : Ο επικεφαλής της παράταξης “ΑΝ.Α.Σ.Α για τα Ιόνια Νησιά”, κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 3η: Η πορεία σημαντικών έργων για τη Ζάκυνθο.
Επερωτών: Ο επικεφαλής της παράταξης «Ιόνιος Συμμαχία» κ. Σπυρίδων Σπύρου.

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ 4η: Σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εξέλιξη έργων οδικού δικτύου στη Ζάκυνθο.
Επερωτούσα: Η επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων» κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.

EΠΕΡΩΤΗΣΗ 5η:  Tι γίνεται με τα προβλήματα στην Διαχείριση των απορριμάτων στην Ζάκυνθο  που οξύνονται ιδιαίτερα ενόψει της θερινής περιόδου.
Επερωτούσα : H επικεφαλής της παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων”, κ.Αλεξάνδρα Μπαλού

 

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ 2ο : 6η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, κ.Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου
2η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
3η ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

ΘΕΜΑ 3ο: 8η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2022 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια : H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Γενική Δ/νση Διοίκησης, Οικονομικού και Πληροφορικής.

ΘΕΜΑ 5ο: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων στα Ιόνια Νησιά, Περιφερειακός ΦΟΔΣΑ – έργα  και προοπτικές.
Εισηγήτρια: H Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.

ΘΕΜΑ 6ο: Επικαιροποίηση της 196-20/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων με θέμα: «Προγραμματική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση του οικοδομικού συγκροτήματος της Ιεράς Μονής  Στροφάδων»  μεταξύ των συμβαλλομένων α) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού , β)της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  και γ) της Ιεράς Μητρόπολης Ζακύνθου και Στροφάδων που εγκρίθηκε με την αρ. 68-6/23-03-2019  Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ_1
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ_2

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπων γνωμοδοτικής επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων περιόδου στην Π.Ε Κέρκυρας.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Κέρκυρας, κ. Κωνσταντίνος Ζορμπάς.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 8ο: Ορισμός εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση του Συμβουλίου επιβολής διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων του τοπικού συγκοινωνιακού φορέα, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 1 του ΠΔ 170/2003.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας, κ. Ανδρέας Κτενάς.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ 9ο : Aποδοχή οφειλών της εταιρείας ΑΕΝΑΚ στο πλαίσιο εκκαθάρισής της.
Εισηγητής : O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού & Πολιτισμού, κ.Αλέξανδρος Αλεξάκης

ΘΕΜΑ 10ο :Ενημέρωση για την πορεία του CLLD LEADER του Δικτύου Συνεργασίας ΖΑΚΥΝΘΟΥ.
Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης Υπαίθρου, κ. Ευστάθιος – Σωτήριος Κουρής.