Επιλογή Σελίδας

Ακολουθούν η Περίληψη και οι Αποφάσεις:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Αριθμ.Απόφασης 130-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Γνωμοδότηση σχετικά με την κατασκευή ενός Ισόπεδου Κυκλικού  κόμβου επί της επαρχιακής  οδού Αναπαύσεως και της Δημοτικής οδού Φιλοσόφων στα πλαίσια εκπόνησης μελέτης με τίτλο: “Μελέτη ισόπεδου κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση Αναπαύσεως-Φιλοσόφων πόλης Λευκάδας”.

Αριθμ.Απόφασης 131-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής στην «32η Αμφικτιονία Συλλόγων & Φορέων Εθελοντικής Αιμοδοσίας στην Κέρκυρα από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 2 Οκτωβρίου».

Aριθμ.Απόφασης 132-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αίτημα τροποποίησης της με αριθμό 100/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής «Δωρεά 5 εκ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τους σεισμούς του 2014».

Aριθμ.Απόφασης 133-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Τουρισμού Ιονίων Νήσων-ΕΤΙΝ ΑΕ που θα πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου 2022.

Aριθμ.Απόφασης  134-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Διαβίβαση της Μελέτης Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου/δραστηριότητας: «ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ & ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» σε γήπεδο εμβαδού 13.587,68 τ.μ., με φορέα υλοποίησης την εταιρεία «Ι. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Α.Ε.», που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΜΑΝΔΡΑΚΙΑ», εκτός ορίων οικισμού ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ, Δ.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ του Δήμου Κεφαλονιάς, Π.Ε. Κεφαλληνίας, για γνωμοδότηση.

Aριθμ.Απόφασης 135-22/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 136-22/2022
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας.

Aριθμ.Απόφασης 137-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.

Aριθμ.Απόφασης 138-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου.

Αριθμ.Απόφασης 139-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ.Απόφασης 140-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αθλητικές Εκδηλώσεις Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

Aριθμ,Απόφασης 141-22/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων στην Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την διεξαγωγή των προγραμματισμένων τακτικών συνεδριάσεων της 1ης & 2ης Οκτωβρίου 2022.