Επιλογή Σελίδας

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση του έργου: «Αναβάθμιση Υποδομών για την Λειτουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων,  Δήμου Ζακύνθου»,

Προϋπολογισμού: 19.116,00€ (με Φ.Π.Α. 24%).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ