Επιλογή Σελίδας

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών υλοποίησης του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών
στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έτος 2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 2023 ΤΕΛΙΚΟ-ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑ 2023 ΤΕΛΙΚΟ-ΚΗΜΔΗΣ