Επιλογή Σελίδας

Στις 10-01-2024, με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας (αρ. πρωτ.: οικ.2240/370) επιβλήθηκε πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500€), στην επιχείρηση «Άλφα Βήτα Βασιλόπουλος Μονοπρόσωπη Α.Ε », που βρίσκεται στα Περιβόλια Λευκάδας, για παράβαση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (ΦΕΚ 2983-Β-2017) του άρθρου 20, που αφορά το υπόλειμμα κιμά που υπάρχει στην μηχανή και το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει σε βάρος τα 100 γραμμάρια, ενώ υπήρχαν 224 γραμμάρια.